เครื่องมือนิวเมติก คือว่าวัตถุสิ่งไร วิถีทางปฏิบัติราชการเป็นประการใด

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบนิวเมติก ที่สำคัญ คือว่า ชุดกรองลมดักน้ำ ชุดบริการลมอัด F.R.L Unit ใช่ไหม FRL Combination/ Preparation unit ใช้สำหรับแก้ไขคุณค่าลม ที่ได้รับการลดฝุ่นพร้อมกับดักน้ำ ที่ออกมาจากที่ปั๊มลม ซึ่งเต็มไปด้วยไอ และยังคงมีฝุ่นเหลืออยู่ แม้จะผ่านการลดไอ พร้อมทั้งผ่านหม้อกรองลมหลัก (Main Filter) แล้วก็ตาม

อักขระ F ไม่ก็ AF มาจากคำเต็มว่า Air Filter ไม่ก็ตัวกรองลมดักน้ำ ตัวกรองที่ใช้ในท่อลมสาขาก่อนเข้าเครื่องจักรกล สามารถกรองฝุ่นขนาดเกิน 40, 0.3 หรือ 0.01ไมครอน ให้เลือกสรรใช้พร้อมกรองไอน้ำออกได้ เพราะว่า ฟิลเตอร์ขนาดใหญ่ที่ต่อหลังปั๊มลม จะมีตะแกรงกรองขนาด 50 ไมครอน

ตัวหนังสือ R ไม่ก็ AR มาจากคำเต็มว่า Air Regulator ไม่ก็ ตัวปรับแรงผลักดันลม เครื่องมือปรับแรงดันลม เครื่องมือควบคุมความดันลม

ตัวหนังสือ L หรือ AL มาจากคำเต็มว่า Air Lubricator หรือว่า ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น เครื่องมือผสมน้ำมันล่อลื่น อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น

ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 2 ตัวเรียงกัน เขียนสั้นๆว่า FR.L

ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 3 ตัวเรียง เขียนสั้นๆว่า F.R.L

ตัวกรองลมดักน้ำปฏิบัติหน้าที่กรองฝุ่น ทำเอาลมอัดมีความบริสุทธิ์ก่อนนำไปใช้งานโดยมีแผนการปฏิบัติหน้าที่กระนี้ คือว่า เมื่อลมอัดผ่านช่อง (P1) เข้าคลีบ บังคับลม ส่งผลลัพธ์ทำเอาลมเกิดการหมุนเวียน น้ำซึ่งมีน้ำหนักยิ่งกว่าลม ก็จะถูกเหวี่ยงไปปะทะกับหลอดแก้ว แล้วไหลลงสู่ส่วนล่าง ลมที่ไหลผ่านช่อง (P2) จะเป็นลมที่มีความสะอาด หรือว่าถ้าหากว่าคุณกำลังคลำอุปกรณ์นิวเมติกคุณภาพสูงอยู่ ก็สามารถเข้าชมในเว็บไซด์นี้ได้ automationcluster.com