โปรแกรมที่รองรับการประชาสัมพันธ์และติดตามข่าวสารผ่านระบบ RSS

อินเตอร์เน็ต เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความบันเทิงไว้จำนวนมหาศาล

เปรียบเสมือนกับห้องสมุดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ไม่ได้มีเพียงสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคข่าวสารออนไลน์ ข่าวประชาสัมพันธ์และสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลกับผู้อ่านไม่น้อยกว่าสื่อประเภทอื่น การให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งครอบคลุมหลากหลายเนื้อหา ทันเหตุการณ์ และง่ายต่อการค้นหาสำหรับผู้อ่านด้วยระบบการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้คุณสามารถเข้าถึงสำนักข่าว นักข่าว นักเขียน และเว็บไซต์ชั้นนำทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทุกสาขาวิชาชีพ มีสมาชิกใช้งานในระบบเชื่อมโยงไปถึงโรงเรียนต่างๆทั้วในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปด้วย เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและยุคทางด่วน ข้อมูลที่ก้าวหน้ามาก การติดต่อเพื่อส่งข่าวสารจะอาศัยอุปกรณ์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ที่มีข้อมูลและสามารถหาข้อมูลได้ก่อนผู้อื่นจะได้เปรียบในทุกด้าน อินเตอร์เน็ตซึ่งมีบทบาทที่สำคัญและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตประจำวันของเราหลายด้าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การนำเสนอข่าวให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน xml

โดยนำข่าวมาแสดงเฉพาะหัวข้อ และสามารถคลิกดูรายละเอียดของข่าวจากเว็บไซต์ต้นฉบับนั้นได้ อีกทั้งเมื่อข่าวถูก update จากเว็บไซต์ต้นฉบับ หน้าเว็บไซต์ที่ดึงข่าวมาแสดงจะ update ข่าวตามเว็บไซต์ต้นฉบับนั้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบัน RSS เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ต่างประเทศและเว็บไซต์ขององค์กรต่างๆอีกมากมาย ที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ข่าว จะมี RSS เพื่อบริการแล้วทั้งสิ้น คุณสามารถสังเกตได้ที่หน้าเว็บไซต์จะพบสัญลักษณ์ RSS หรือ XMLทำให้คุณสามารถอ่านข่าวได้จากโปรแกรม RSS Reader และไม่ใช่เฉพาะใน PC เท่านั้น ในอุปกรณ์พวก PDA และ SmartPhone ก็มี RSS Reader เช่นเดียวกัน อาจจะบอกได้ว่าสามารถดูได้จากทุกที่เลยทีเดียว

ประโยชน์ที่เว็บไซต์จะได้รับจากการใช้ RSS

1. ลดข้อจำกัดในการคัดลอกข้อมูลในเว็บไซต์ เพราะข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกัน
2. ผู้สร้างเว็บไซต์ไม่ต้องทำหน้าแสดงผลข่าว เพราะสามารถดึงข่าวมาได้โดยอัตโนมัติ
3. ผู้ใช้ทั่วไปไม่ต้องเข้าไปที่หลายๆเว็บไซต์เพื่อดูข่าวใหม่ๆ เพราะข้อมูลที่ถูก update จากเว็บต้นฉบับนั้นจะถูกดึงมาแสดงที่หน้าเว็บไซต์ที่แสดงผลโดยอัตโนมัติ