RSS เป็นวิวัฒนาการของมาตรฐานบนอินเทอร์เน็ต

ระบบ RSS เป็นวิธีที่สะดวกง่ายดาย

สำหรับผู้ประกาศเนื้อหาในการกระจายข้อมูลในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานรูปแบบแฟ้ม XML ที่เป็นมาตรฐานจะอนุญาตให้มีการประกาศข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว จากนั้นจึงสามารถดูได้ด้วยหลายๆโปรแกรม เช่น Microsoft Office Outlook 2007 ตัวอย่างทั่วไปของเนื้อหา RSS ได้แก่ แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น พาดหัวข่าวที่ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ประโยชน์ของ RSS ก็คือ การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งบนเว็บมาไว้ในที่เดียวกัน คุณไม่จำเป็นต้องเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆเพื่อดูข่าว รายงานสภาพอากาศ บล็อก และข้อมูลอื่นๆอีกต่อไป เมื่อใช้ RSS จะมีการจัดส่งสรุปเนื้อหาให้แก่คุณ แล้วคุณจึงค่อยตัดสินใจว่าคุณต้องการอ่านบทความใดโดยคลิกที่การเชื่อมโยง

ในขั้นตอนทำงานกับ RSS บนเว็บไซต์

ทั้งการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นมาแสดง หรือหากต้องการที่จะเป็นผู้ให้บริการ RSS เอง ขั้นตอนเหล่านี้จะต้องให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์เป็นผู้จัดทำขึ้นมาโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของเว็บไซต์ด้วยว่าอยากจะให้ข้อมูลส่วนไหนถูกจัดทำเป็น RSS เพราะว่าตัวดึงข้อมูล RSS เป็นแบบเลือกใช้ได้และตามการสมัครสมาชิก ทำให้เนื้อหาใหม่ที่ส่งมาให้คุณเป็นหัวข้อที่คุณสนใจเท่านั้น คุณเลือกที่จะสมัครสมาชิกของตัวดึงข้อมูล RSS และตัดสินใจที่จะยกเลิกใช้ตัวดึงข้อมูล RSS ได้

ปัจจุบันนี้ตัวดึงข้อมูล RSS ส่วนใหญ่ไม่คิดค่าบริการ

อย่างไรก็ตามอาจมีเนื้อหาบางประเภทที่อ้างอิงหรือเชื่อมโยงจากตัวดึงข้อมูล RSS ที่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง การสมัครสมาชิกของตัวดึงข้อมูล RSS ใน Outlook จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ถ้าคุณร้องขอเนื้อหาที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จะมีการแจ้งเกี่ยวกับคิดค่าใช้จ่าย แล้วให้ส่งข้อมูลการชำระเงินไปยังตัวเผยแพร่เนื้อหา ให้คิดว่า Outlook เสมือนโทรทัศน์ของคุณ คุณสามารถดูบางช่องรายการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือต้องจ่ายสำหรับบางช่อง การปรับไปยังช่องรายการที่ต้องจ่ายเงิน ทำให้คุณไม่สามารถชมรายการหรือคิดค่าใช้จ่ายได้ นอกจากคุณจะติดต่อผู้ให้บริการและทำข้อตกลงเกี่ยวการชำระเงิน

ตัวเผยแพร่ RSS สามารถระบุความถี่สูงสุดให้กับการตรวจสอบของการลงรายการบัญชีที่ควรจะมี ตัวเผยแพร่ได้ตั้งค่าข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อช่วยจัดการความต้องการบนเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ตัวดึงข้อมูล RSS อาจมีความถี่ในการหยั่งเสียงสูงสุด 60 นาที บางตัวเผยแพร่บังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัด ถ้าคุณพยายามตรวจสอบตัวดึงข้อมูลเพื่อการปรับปรุงให้บ่อยมากขึ้นกว่าที่ข้อกำหนดระบุไว้ ตัวเผยแพร่ RSS ยังสามารถหยุดการเข้าถึงหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณได้ชั่วคราว ปริมาณเนื้อหาที่คุณได้รับขึ้นอยู่กับตัวเผยแพร่ RSS เท่านั้น ตัวดึงข้อมูลบางตัว เช่น ตัวดึงข้อมูลพาดหัวข่าว อาจมีการลงรายการบัญชีบ่อยกว่าและไดร์ฟข้อมูลสูงกว่าบล็อกส่วนตัวของผู้อื่น หากคุณไม่ต้องการสมัครสมาชิกของตัวดึงข้อมูล RSS คุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

RSS ถูกนำมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการแชร์ข้อมูล

RSS ช่วยลดข้อจำกัดในการคัดลอกข้อมูลในเว็บไซต์โดยเฉพาะกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ ขณะที่ผู้สร้างไม่ต้องเสียเวลาทำหน้าเพจแสดงข่าว ซึ่งต้องทำทุกครั้งเมื่อต้องการเพิ่มข่าว โดย RSS จะดึงข่าวมาอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น ปัจจุบัน RSS ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบกลางในการบริการข้อมูลทางธุรกิจและมีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการแชร์ข้อมูล เช่น เว็บไซต์ข่าว เว็บล็อก ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลบนหน้าต่างพรีวิวแยกต่างหากเพื่อให้ผู้ใช้ไม่สับสน รวมถึงสามารถสืบค้นข้อมูลได้

จุดเด่นของ RSS

คือผู้ใช้จะไม่จำเป็นต้องเข้าไปตามเว็บไซต์ต่างๆเพื่อดูว่ามีข้อมูลอัปเดทใหม่หรือไม่ ขณะที่เว็บไซต์แต่ละแห่งอาจมีระยะความถี่ในการอัปเดทไม่เท่ากัน บางครั้งผู้ใช้ยังอาจหลงลืมจนเข้าไปดูเนื้อหาอัปเดทใหม่บนเว็บไม่ครบถ้วน รูปแบบ RSS จะช่วยให้ผู้สามารถรับข่าวสารอัปเดทใหม่ได้โดยไม่ต้องเข้าไปดูทุกครั้งให้เสียเวลา ได้ประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้บริโภคและฝ่ายเจ้าของเว็บไซต์ RSS นำมาใช้สำหรับการแบ่งปันหัวเรื่อง ข้อมูลบนเว็บระหว่างเว็บด้วยกัน หรือสำหรับดึงข่าวจากเว็บต่างๆ มาแสดงบนเว็บของคุณ ซึ่งแต่ก่อนอาจมีการสร้างหัวเรื่องของข่าวจากเว็บต้นแบบ จากนั้นนำลิงค์ไปติดที่หน้าเว็บของเรา การแก้ไขถ้าเว็บต้นแบบแก้ไข เว็บของเราจะต้องทำการแก้ไขตามด้วย

ในปัจจุบัน RSS เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ต่างประเทศ

เช่น Google, Yahoo!,CNet และเว็บไซต์ขององค์กรต่างๆ อีกมากมาย เกือบทุกองค์กร หรือหน่วยงาน ที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ข่าว จะมี RSS เพื่อบริการแล้วทั้งสิ้น สามารถสังเกตได้ที่หน้าเว็บไซต์จะพบสัญลักษณ์ RSS ซึ่งวิธีนำไปใช้งานผ่านทางหน้าเว็บไซต์สามารถดึงข่าวผ่าน RSS ได้โดยง่ายเพียงนำ Link ของหัวข้อข่าวที่สนใจไปติดที่เว็บไซต์ผ่านโปรแกรมดึงข่าวต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ Mambo, PHP-Nuke, Weblog ต่างๆได้ทันที ผ่าน RSS reader

เทคโนโลยีของ RSS

ทำให้คุณสามารถรับข่าวสารจากเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบRSS ซึ่งตามปกติแล้วเว็บไซต์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมเนื้อหาบ่อยๆ หากคุณต้องการใช้เทคโนโลยีนี้ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมรวมกลุ่มข่าวสารไว้ด้วย โดยหลักการของโปรแกรมลักษณะนี้ก็คล้ายกับโปรแกรมรับอีเมลนั่นเอง หลังจากนั้นก็เพียงไปลงทะเบียนรับข่าวสารจากเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการRSS ซึ่งบริการเหล่านี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ข้อมูลที่ได้จะเป็นเพียงหัวข้อข่าว หรือรายละเอียดโดยย่อเท่านั้น ส่วนเนื้อหา หรือข้อความหลักของข่าวนั้นก็จะมีลิงก์เชื่อมโยงไปให้อีกทีหนึ่ง