คู่มือการจัดการ Self Storage

การจัดการ Self Storage เป็นศิลปะในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุทั่วทั้งคลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าตรวจสอบความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ผ่านทางคลังสินค้า มันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานคลังสินค้าทางกายภาพระบบติดตามและการสื่อสารระหว่างสถานีผลิตภัณฑ์ การจัดการคลังสินค้าเกี่ยวข้องกับการรับการเก็บสินค้าและการเคลื่อนย้ายของสินค้าโดยทั่วไปสินค้าสำเร็จรูปและมีฟังก์ชั่นเช่นบันทึกข้อมูลหลักของ Self Storage รายการการอ้างอิงข้ามคลังสินค้าและสิ่งต่าง ๆ เช่นในมือการปันส่วนการโอนในกระบวนการโอนระหว่างกระบวนการ สต็อกด้านความปลอดภัย, เขตข้อมูลสำหรับการรวบรวมสถิติตามสถานที่

ผู้จัดการ Self Storage จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายประการ

เช่นการดูแลและบันทึกการส่งมอบและการบรรทุกสินค้าการขนถ่ายวัสดุและวัสดุสิ้นเปลืองการเก็บรักษาบันทึกสินค้าคงคลังและระบบติดตามการกำหนดสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บการหมุนเวียนสินค้าตามความต้องการ การเบิกจ่าย บุคคลที่จัดการคลังสินค้าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมสินค้าคงคลังและระบบคลังสินค้าขั้นตอนการโหลดและขนถ่ายความเสี่ยงและการจัดเก็บวัสดุและความรู้ทางคณิตศาสตร์

ระบบการจัดการ Self Storage เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโซลูชั่นระบบการจัดการซัพพลายเชนโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการคลังสินค้าเริ่มเป็นระบบควบคุมการเคลื่อนไหวและการจัดเก็บวัสดุภายในคลังสินค้า วันนี้มันยังรวมงานต่างๆเช่นการผลิตขนาดเล็กการจัดการการขนส่งการจัดการคำสั่งซื้อและระบบบัญชีทั้งหมด

การใช้งานระบบการจัดการ Self Storage

จะช่วยให้คุณเพิ่มความแม่นยำลดต้นทุนแรงงานหากแรงงานที่ใช้ในการบำรุงรักษาระบบน้อยกว่าแรงงานที่บันทึกไว้ในคลังสินค้าและความสามารถในการให้บริการลูกค้าที่มากขึ้นโดยลดรอบเวลา อาจไม่ให้บริการคุณในการลดสินค้าคงคลังและเพิ่มความจุในการจัดเก็บข้อมูล การเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของกระบวนการรับอาจนำไปสู่การลดระดับความปลอดภัยที่ต้องการ แต่ผลของการลดลงนี้แทบจะมองไม่เห็นในระดับสินค้าคงคลังโดยรวม  อาจไม่ส่งผลกระทบต่อปัจจัย การปรับขนาดล็อตเวลารอคอยสินค้าและความแปรปรวนของอุปสงค์ ที่ควบคุมระดับสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ตาม เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการจัดการที่นำไปสู่ความจุที่เพิ่มขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ในด้านการจัดการ Self Storage อินฟอร์ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังพัฒนาโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดจำหน่าย เทคโนโลยีการจัดการของอินฟอร์นั้นมีไว้สำหรับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร เทคโนโลยีอินฟอร์สามารถใช้กับคลังสินค้าเดี่ยวหรือหลายคลังสินค้าได้ ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสามารถรับรู้และตรวจสอบที่ตั้งของรายการเฉพาะภายในโรงงาน เทคโนโลยีนี้ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบขนาดและน้ำหนักของการจัดส่งขาเข้าเพื่อตั้งค่าวิธีที่สมบูรณ์แบบในการขนส่งและวางลงใน